Miljødirektoratet: – Vil være krav om konsekvensutredning