Hva skjer med Rema-planene i kommunen? Klaga fra Coop er fortsatt ikke behandla