Vil ta et krafttak mot rus blant unge - se plattformen til opposisjonen