Uavklart hva som skjer med skolebygg: - Må ta diskusjonen i høst

foto