Helseministeren roste heltidsprosjekt: – Gjør klokt i å ta dette i egenregi