Mente ikke å ruskjøre: Røyket en joint - den hang i lenge