Arne (90) er eldst: - Jeg og sønnen min på 70 har alltid vært trofast mot partiet