Skal være en modig kommune: – Eiktyr gir store muligheter