Kommunen anbefaler ansatte og folkevalgte å slette apper: - Det er ikke et generelt forbud