Sammenslåing: Har ni brannstasjoner og 130 ansatte