Sokneprest i Buvik kirke, Dagfinn Bjerkestrand har sagt opp jobben sin i Skaun, og holder sin siste gudstjeneste i Buvik kirke 20. august.

- Det stemmer. Jeg har vært her i 16 år, og det er en ganske lang periode. Det kan være godt for alle at man får litt variasjon, sier Bjerkestrand.

Arbeidskrevende sokn

27. august blir han innsatt som sokneprest i Heimdal kirke. Bjerkestrand omtaler tiden som sokneprest i Skaun som travel.

- Det har vært lærerike år, og mye arbeid. Det er arbeidsomme sokn, de tre soknene i Skaun. Vi er så få ansatte i staben, og det har preget mye av tiden her. Tiden flyr. Men det blir travelt på Heimdal også, det er ingen steder i kirken at det er noe hvilehjem, sier Bjerkestrand.

Nye mennesker

Heimdal kirke er betraktelig større enn Buvik kirke, med rundt 10.000 medlemmer av menigheten. Bjerkestrand anslår antallet medlemmer i Buvik kirke til å være mellom 2000 og 3000.

- Her i Skaun har vi to sokneprester på tre sokn, mens der har den ene kirken sokneprest og kapellan. Så det blir litt annerledes. Det blir andre folk å jobbe sammen med, og jeg må bli kjent med nye mennesker. Ellers tror jeg ikke det blir så stor forskjell. Det er å jo det å være prest som jeg kan, sier Bjerkestrand.

Les også: Over 100 påmeldte til Rekordmila

Kjenner soknebarna

Han har selv bodd i Buvika med familie og barn i tiden som sokneprest, og han vil fortsette å bo der selv om han nå bytter jobb.

- I Buvika kjente du vel mange av dem som du møtte som prest. Det blir vel litt annerledes nå?

- Ja, og nå kommer mange av barna som har vært konfirmanter hos meg tilbake med barn som skal døpes. Det vil jeg nok savne, sier Bjerkestrand.

Prost Dagfinn Thommasen opplyser at stillingen som sokneprest i Buvik kirke vil bli lyst ut, og at man forventer tilsetting over sommeren.

Les også: Beboere vil ha 30-sone