Denne gården på Viggja i Skaun kommune er lagt ut for salg. Prisantydning: 6,3 millioner kroner.

- Det var mye folk på visning sist torsdag, sikkert over 30 stykker, forteller megler, jurist og regionsjef i Aktiv Eiendomsmegling, Vidar Rognes.

At såpass store gårdsbruk legges ut for salg, er relativt sjeldent.

- Jeg selger en del gårdsbruk gjennom året, men det er fordi jeg er spesialisert på det. En "vanlig" megler har sjelden slike objekter, sier Rognes.

For å håndtere en slik handel, må megleren ha kunnskap om blant annet generelt gårdsbruk, odelsproblematikk, konsesjon, forpakningsavtaler og støtteordninger (tilskudd).

- Dette er et velholdt bruk med to boligenheter. Eiendommen er på 701 mål, hvorav cirka 120 mål fulldyrket. I tillegg er det jaktrettigheter her, sier Rognes.

- Hvorfor selges eiendommen?

- De som bor her er godt voksne, og de har ingen etterkommere som vil ta over, forklarer han.

- Hvor mange står på lista di som interessent?

- 10-12 stykker. Det har ikke kommet inn bud ennå. Men det skyldes nok at flere sitter på gjerdet og venter på at det første budet skal komme, sier megleren.

- Hvor kommer interessentene fra?

- Det er en blanding, både lokale og utenbygds. Et gårdsbruk favner folk fra et større geografisk område sammenlignet med når en enebolig skal selges. Dette er folk som gjerne er villige til å flytte på seg for å komme til et sånt bruk. Viggja er også innenfor pendleravstand til Trondheim, så det er interessenter derfra, avslører Rognes.

- Er det planlagt flere visninger?

- Nei, det er det ikke, sier han.

Bygningsmassen består av våningshus, driftsbygning med korntørke, stabbur, garasje, gårdssagbruk, sommerfjøs og mastu med snekkerverksted. Kjøpet av eiendommen, som ligger cirka én kilometer fra fylkesvei 800 (gamle E39), er konsesjonspliktig.