Buvik skole har i dag 334 elever fra 1.-7. klasse. Det er allerede altfor trangt, og elevtallet i bygda vil stige i åra framover.

I lenger tid har det pågått et arbeid med å planlegge utbygging ved skolen. Skaun kommune vurderte fem ulike forslag etter anbudsrunden.

I kommunestyret nylig ble vinneren kåret: Entreprenøren Consto, med hjelp av arkitektkontoret Kvadrat.

Oppdraget var å tegne et nytt skolebygg for 4.-7. trinn, med 56 elever på hvert trinn (28 elever i hver klasse). Til sammen 224 elever. I tillegg skulle de skissere utbyggingsmuligheter på skoletomta for ytterligere økning i elevtallet.

– Jeg er sikker på at dette blir bra. Det har vært en grundig prosess med utforming av rom- og funksjonsprogrammet, sier avdelingsleder ved Buvik skole og Ap-politiker i kommunestyret, Birgit Frengstad.

– Bestillinga fra skolen og kommunen har vært god, påpeker avdelingsleder Gunnhild Holen Buhaug.

– Det nye bygget ligner også litt på det eksisterende skolebygget, og det er bra, supplerer rektor ved Buvik skole, Astrid Eggen.

Det nye skolebygget skal stå der den såkalte kuben i dag står. Med andre: Kuben, som er skolens nyeste bygg og som ble satt opp i 1997, skal rives til fordel for det nye bygget i to etasjer.

Det nye skolebygget vil koste cirka 60 millioner kroner. Byggestart blir i august 2015, og det skal være innflyttingsklart i uke 40 i 2016. Da skal det være plass til drøyt 550 elever ved Buvik skole.

PS! Det er ikke bestemt når ytterligere et nytt skolebygg (byggetrinn 2) skal bygges.

Gunnhild Holen Buhaug (t.v.), Astrid Eggen og Birgit Frengstad ved Buvik skole er fornøyd med hvordan det nye skolebygget blir.