Kommunestyret i Skaun bevilga opprinnelig 6,5 millioner kroner til bygginga av ny adkomst til Skaunhallen og Buvik skole. Nå har de godkjent et byggebudsjett på totalt 8,16 millioner kroner. Det krever ei tilleggsbevilgning på 1 655 000 kroner som skal bevilges høsten 2014.

Det opprinnelige budsjettet på 6,5 millioner kroner hadde noen usikre momenter og var uten tegninger og beskrivelser. Det reviderte budsjettet bygger på andbudskonkurransen som var i juni/juli 2014. Det er Anleggstjenester AS som har fått kontrakten på 6,9 millioner kroner inkludert merverdiavgift. I tillegg kommer konsulentutgifter, geotekniske vurderinger og utarbeidelse av komplett anbudsdokument, intern lønn og uforutsette utgifter. Prosjektet blir også dyrere på grunn av at det trafikkforholda skal bedres med blant anna nytt gjerde sør og vest for grasbanen, montering av autovern og montering av automatisk vegbom sørøst for Skaunhallen.

Den nye vegen skal være ferdig i løpet av oktober.