Eldorado for skifolket

Det er mange muligheter for fine turer i terrenget mellom Orkdal, Hølonda og Skaun. Foto: https://skimoods.no/track.html?trackownerid=3