Kommunestyret i Rindal vil vurdere behovet for ekstrabevilgninger på 700 000 kroner til å reparere sopp- og råteskader på Rindalshuset gjennom budsjettreguleringer.

Mulige fuktskader

Saken handler om skader påført i taket på garderobene på den eldste delen av Rindalshuset. Takkonstruksjonen må skiftes.

I mai vedtok kommunestyret å bevilge 2 millioner kroner til tiltaket. Dette var beregnet ut fra forutsetningen om flatt tak. I anbudsutlysninger ble det i tillegg bedt om pris på skråtak.

Det kom inn ett anbud med en pris på vel 2,4 millioner kroner.

Nå må det også tas hensyn til at det kan være fuktskader i innerveggene, men dette blir ikke avdekt før taket er revet. Derfor må det legges inn ekstra kostnader som en buffer for fenomenet «uforutsett» i denne type prosjekt.

Andre poster

Behovet for tilleggsbevilgning er altså på 700 000 kroner, men dette beløpet ønsker politikerne å finne på andre poster framfor å gi en rein tilleggsbevilgning.