Dagens fire ordførerne i kommende Orkland kommune er skuffet og sinte etter at de fikk avslag på søknaden om midler til tverrforbindelse mellom Agdenes og Snillfjord.

- Vi har jobbet mye med en grundig og gjennomarbeidet søknad, og det hadde vi ikke gjort om vi visste at det ikke var vits i det, sier ordfører Are Hilstad, som er leder i fellesnemnda for de fire kommunene.

Årsaken til at de reagerer på avslaget, er i hovedsak begrunnelsen som gis. Men for å ta det fra starten: Stortinget bevilget 150 millioner kroner til infrastrukturtiltak for inneværende år, til fordeling mellom kommuner som har valgt å slå seg sammen. Orkland søkte om 15 millioner kroner til å få på plass den 150 år gamle kampsaken om en veiforbindelse mellom Agdenes og Snillfjord.

Ble ikke opplyst

Da ST snakket med Agdenes-ordfører Oddvar Indergård etter at søknaden var sendt tidligere i år, var det stor optimisme og nesten å betrakte som en formalitet at prosjektet skulle gå gjennom. Det var jo et rimelig tiltak, og en naturlig måte å binde to kommuner sammen på før de blir innlemmet i samme kommune.

Begrunnelsen for avslaget fikk de fire ordførerne til å sperre øynene opp: De hadde fått fem millioner i fjor, under fordeling av en lignende pott på 50 millioner til infrastrukturtiltak, og kunne derfor ikke få noe i år.

- Vi føler oss lurt. Det ble ikke sagt noen ting om at vi ville bli nedprioritert i år, fordi vi fikk midler i fjor. Tvert imot ble det sagt at det ville komme nye, friske midler å søke på i år, sier Bang.

Bortkastet jobb?

Den støtten Orkland fikk i fjor, var fem millioner kroner til samordning av IKT-tjenester. I år søkte de altså om et helt annet prosjekt, og i en helt ny pott med midler. Fellesnemnda sto bak søknaden.

- Det vi fikk i fjor var noe helt annet. Når vi er fire kommuner som har vedtatt å slå oss sammen, og to kommuner ikke har veiforbindelse, er det naturlig å tro at vi får støtte til et rimelig og enkelt tiltak som det vi her har utredet, sier Indergård.

- Vi trodde midlene ble fordelt etter hvor gode prosjektene var, men de kan neppe ha lest søknaden vår, sier Hilstad.

Administrasjonen i Agdenes har brukt mye tid på å lage et solid «kompendium» av en søknad, med kart, kostnadsoverslag og beskrivelse av prosjektet med veiforbindelse mellom de to kommunene. Dette kunne de spart seg, om de visste at søknaden ville bli avslått med begrunnelse i at de fikk midler til et annet prosjekt i fjor.

Sender klage

Ordførerne er imidlertid tydelige på at de kommer til å klage på vedtaket, og den klagen kommer til å ble skrevet snarest.

- Jeg lurer på om vi, som i en tidlig faste bestemte oss for å slå oss sammen, nå vil bli gående for lut og kaldt vann. Vi er veldig skuffet, sier Indergård.

Ifølge søknadsdokumentene er veien kostnadsberegnet til 20 millioner kroner, og det er kun snakk om 3,9 kilometer ny vei, for å koble sammen eksisterende småveier i grenseområdene.

- Veiforbindelsen vil være viktig for å binde kommune sammen, for beredskap og for å utføre kommunale tjenester som hjemmetjeneste, sier Bang.

Hele kommunen i bruk

Veiforbindelsen har vært ønsket i 150 år, og vil bety mye for hele kystregionen.

- Vi forventer at de som har initiert kommunereformen også støtter opp om den også, sier Bang.

De fire er tydelige på viktigheten av å ta hele kommunen i bruk, og da må man ha gode kommunikasjoner.

- Nå sender vi en klage, og skriver at vi forventer at prosjekter blir vurdert ut fra kvalitet, ikke ut fra at vi fikk penger til et helt annet prosjekt i fjor!