Sjøsatte gul gjenstand: – Samler inn og kommuniserer data