16-åring slått bevisstløs: – Ikke i stand til å la seg avhøre