Kommunen forbereder seg på et eventuelt utbrudd

foto