Søkte om fradeling av fredet bygg - nå har kommunen svart