Flyktningmottak i 2024: Bes ta imot 193, sier ja til 100