Har tro på å havne i posisjon: – Da blir det mer penger til fylkesveier

foto