Kaller budsjettforslaget en «skitpakke»: – Ikke legg ned bygda vår!