Strukturutredning: Antall barnehager kan bli redusert