Våningshus brant ned: Beboerne kom seg ut på egen hånd