Enkle hjelpemidler i hverdagen: – Det å være selvhjulpen er viktig