Sendes på anbud - verdien er anslått til 2,4 milliarder kroner

foto