Leverer bunnsolide resultater: - Jeg ser ikke bort fra at vi kommer til å øke staben med én ansatt