Orkland skal løse fastlegekrisa – alle legene skal få samme avtale som Adem