Har funnet seks bygg som kan huse rotløs ungdom. Én lokalitet skiller seg ut

foto