Tunnelvegger repareres etter dødsulykke: – Arbeidet utføres på natt