Gjentatte skadeverk over tid - politiet har tips om personer