Vannrestriksjoner: Forbudt å vanne plen og spyle gårdsplass