Brannstasjonen oppfyller ikke krav til brannsikkerhet: – En del alvorlige ting