Har blitt forbildeanlegg: - En anerkjennelse for kommunen

foto