Redusert fremkommelighet: Vogntog med motortrøbbel har stanset på fylkesvei