- Kommunen er avhengig av et aktivt næringsliv

foto