Agdenes

- Vi har ikke kommet så langt ennå. Vi har gruppemøte på onsdag, sier ordfører Oddvar Indergård (FFB).

Flertallsgruppa i kommunestyret i Agdenes består av Felleslista for bygdeutvikling og Arbeiderpartiet. Varaordfører Hans B. Meland (Ap) går litt lenger enn ordføreren i å antyde en personlig mening i saken:

- Personlig tenker jeg at man i utgangspunktet bør redusere Lysheim skole til en 1. til 4.-skole. Men det er min mening, og jeg regner ikke med at hele Ap er med meg på det. Å legge ned skolen er i alle fall ikke aktuelt, det er det ingen i Ap som ønsker, sier han, og understreker samtidig at flertallsgruppa skal snakke sammen og at RO-rapporten må leses mer grundig.

Uten innstilling

Saken som skal behandles onsdag har tittel «Utredning av skolestruktur». Det har vært knyttet spenning til hva saken kommer til å omhandle, og hva det konkret er politikerne skal ta stilling til. Nå har sakspapirene kommet ut, og det viser seg at saken i praksis legges fram uten noen innstilling fra administrasjonen.

- Jeg har drøftet med rådmannen og kommet fram til at vi lar det være åpent. Dette er en sak med mange perspektiver og hensyn, både skolebygninger og struktur er med i debatten. Initiativet kom fra politikerne, og da regner jeg med at politikerne har en plan for hvordan de skal bruke utredningen videre, sier Eva Sæther, kommunalsjef for oppvekst og kultur.

- Kontroversiell sak

- Avstår dere fra å mene noe fordi saken er så kontroversiell?

- Det er en kontroversiell sak, ja. Det ser vi av RO-dokumentet. Det er mange sterke meninger i en slik sak, og da vil vi prøve å være nøytrale. Det er mange ulike meninger bare blant politikerne, sier Sæther.

Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) har siden april jobbet med en utredning av skolestrukturen i Agdenes, gjennom omfattende intervjuer og samtaler. Deres dokument er nå lagt fram, uten noen anbefaling eller tilrådning fra RO – kun med fyldige gjengivelser av meninger som er kommet fram i intervjuene. RO oppsummerer imidlertid noen punkter som de mener er entydige fra alle møter og enkeltintervjuer:

  • Lysheim skole skal bestå som i dag, det vil være starten på nedleggelse å flytte mellomtrinnet til Lensvik og ingen har forsvart en slik løsning.

  • Alle som uttaler seg er helt tydelige på at når det gjelder Mølnbukt barnehage, er det ikke noe annet enn nybygg som kan aksepteres.

Vil ha avgjørelse onsdag

I sakspapirene til onsdagens møte er innstillinga fra administrasjonen: «Prosessen med vurdering av framtidig skolestruktur gjennomføres i tråd med vedlagt skisse og vedtatte endringer i k-sak 11/17». Den skissen det vises til er framdriftsplanen laget av RO, hvor det nå er klart for siste post på programmet, som lyder sånn: «21. juni: Kommunestyret kan vedta eventuelle endringer i kommunens skolestruktur».

- Hva forventer du at dere skal avgjøre i onsdagens møte, Indergård?

- Vi skal ta stilling til skolestrukturen. RO har ikke kommet med noen konklusjon, men vi må forholde oss til rapporten, samtidig som vi har rapporter om tilstanden på skolebyggene. Det er alt dette som må drøftes, og jeg ønsker at vi skal få fattet et vedta på onsdag, sier Indergård, som viser til gruppemøtet på tirsdag når han får spørsmål om flertallsgruppas syn.

Lysheim består?

- Hva mener du om Lysheim skole? Bør den bestå i dagens form, en redusert form eller legges ned?

- Jeg må få lest rapporten bedre og få snakket med egen gruppe og Ap før jeg kan si noe om det.

- Er det viktig at avgjørelsen tas på onsdag?

- Ja, det synes jeg ikke er noe å dryge med. Vi kommer ikke lenger verken med tanke på struktur eller bygningsmasse, vi vet det vi bør vite.

Hans B. Meland (Ap) sier han satser på at flertallsgruppa vil klare å enes om et forslag.

- Ja, jeg håper vi får samordnet oss, sier han.

- Hvorfor er ditt syn at 1. til 4. er nok på Lysheim?

- Jeg mener det pedagogisk er best for skolen i Agdenes totalt sett. Da får vi samordnet lærerkapasitetene og gitt ungene et bedre pedagogisk tilbud, sier han.

Foreldrene kommer

Flertallsgruppa (FFB og Ap) har ni medlemmer i kommunestyret, mens de resterene partiene har åtte medlemmer fordelt på Tverrpolitisk liste, Sp og Høyre. Det vil helt klart bli spennende å se hva flertallsgruppa kommer med av forslag, og om de står samlet bak sin holdning.

Det er meldt om stort oppmøte av foreldre i kommunstyret onsdag. Det ligger an til en spennende dag i kommunestyret, med store avgjørelser som vil påvirke framtida til kommunen.

ingrid.hultgreen@avisa-st.no

958 39 535

Varaordfører Hans B. Meland og ordfører Oddvar Indergård skal i gruppemøte med sine partier tirsdag, før behandlinga onsdag. Foto: Ingrid S. Hultgreen