Kommune-Norge

Kommunal Rapport publiserer hvert år kommunebarometeret. Dette er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 141 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere, særlig lokalpolitikere, en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen drives.

Orkdal avanserer

I STs nedslagsfelt kommer denne gangen Agdenes best ut. På landsoversikten havner Agdenes på en 52. plass. Hakk i hæl på en 56. plass finner vi Orkdal, mens Hemne og Skaun inntar en henholdsvis 72. og 76. plass. Med andre ord er fire av de åtte kommunene i STs nedslagsfelt inne på «topp 100»-lista.

Av disse fire, er det kun Orkdal som har en framgang sammenlignet med 2016, da kom Orkdal på en 82. plass. Agdenes går ned fra en meget sterk 23. plass i 2016, mens Hemne var på 33. plass. Skaun var i 2016 på 70. plass.

Øvrige plasseringer for ST-kommunene i 2017 er Rindal på 116. plass, Snillfjord på 223. plass, Meldal på 253. plass og Rennebu på 358. plass. Her opplever Snillfjord den største tilbakegangen fra en 64. plass i 2016.

Rennebu utmerker seg

Kommunebarometeret er altså et omfattende verktøy for å måle hvor dyktige kommunene er innenfor enkelte sektorer.

Her er lista som viser hvilke sektorer den enkelte kommune er blant de 100 beste i landet (plassering i parentes):

Agdenes: Økonomi (13)

Orkdal: Økonomi (73), kostnadsnivå (42)

Hemne: Pleie/omsorg (55), barnevern (71 – sammen med Snillfjord), barnehage (42), kultur (89), økonomi (91).

Skaun: Økonomi (51).

Rindal: Grunnskole (38)

Snillfjord: Pleie/omsorg (81)

Meldal: Barnevern (50)

Rennebu: Barnevern (4), barnehage (6).

Et litt «rart» fenomen er altså at Rennebu, med en 358. plass på totaloversikten, er blant landets aller ypperste kommuner på barnevern og barnehage.

«Dårlig-lista»

Disse kommunene kommer dårlig ut (dårligere enn plass nummer 300) innenfor ulike sektorer:

Hemne: Kostnadsnivå (305)

Skaun: Barnehage (310)

Rindal: Kultur (330)

Snillfjord: Kultur (388), kostnadsnivå (337)

Meldal: Grunnskole (328), pleie/omsorg (333), barnehage (321)

Rennebu: Grunnskole (404), økonomi (323), kostnadsnivå (369).

Agdenes og Orkdal har ingen plassering dårligere enn 300 på noen sektorer.

Over normalen

Når det gjelder Agdenes, beste kommune altså av ST-kommunene, oppsummerer Kommunal Rapport status for kommunen slik:

«Agdenes havner på en 52. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Kommunen er inne på Topp 100-lista på totaltabellen. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 83. plass. Nøkkeltallene er samlet sett klart bedre enn normalen i Kommune-Norge. Agdenes er helt i toppsjiktet innen økonomi».

De øvrige

For øvrig ble Oppdal med en sjuendeplass beste kommune i Sør-Trøndelag i 2017. Oppdal var best også i 2016. Sula på en 58. plass ble best i Møre og Romsdal. Halsa, som altså slår seg sammen med Hemne og deler av Snillfjord, fikk en 154. plass.

Dovre ble kåret til landets beste kommune foran Audnedal, Tolga, Røyken og Siljan.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300