Jorodd Asphjell er ikke bare stortingspolitiker for Arbeiderpartiet. Han er også leder av utvalget for kunnskap og kultur i Nordisk råd.

Denne uka samlet han fagkompetanse fra hele Norden i Finland til å drøfte utfordringene knyttet til frafallet i skolen.

— Dette er politiske kolleger fra de nasjonale utdanningskomiteene og de nordiske parlamentene. De stilte for å gi faglig påfyll under konferansen, sier Jorodd Asphjell.

Jorodd Asphjell er leder av utvalget for kunnskap og kultur i Nordisk råd.

Jobbkonsekvenser

Alle de nordiske landene, inklusive Færøyene, Grønland og Åland var invitert. Hensikten var i fellesskap å sette temaet enda høyere og tydeligere på dagsorden.

— vi ønsker å bidra til å bremse den negative utviklinga, sier Asphjell.

I dag ser frafallstallene slik ut:

20–30 prosent av ungdom i alle de nordiske landene hopper av skolen før de har fylt 20 år.

Fram mot fylte 25 år er det noe bedre, da ca. 90 prosent avlegger eksamen.

Innenfor yrkesfag er andelen som faller fra enda større, spesielt blant gutter.

— Vi vet at ungdom som ikke gjennomfører videregående skole, har større problemer med å komme seg inn i arbeidsmarkedet. Dette er et stort problem for den enkelte ungdom som blir rammet og samfunnet som helhet, sier Asphjell.

Flere årsaker

Han innrømmer at dette er et langsiktig arbeid.

— Dette er et noe vi ikke greier å snu over natta. Vi ser på dette som starten på et løp som starter i første klasse helt til tiende. Det betyr også at vi ikke kan slippe temaet. Det må følges opp kontinuerlig, sier han.

Et av de viktigste spørsmålene på veien videre er å få kartlagt hvorfor det er så stort frafall i skolen.

— Det er sammensatt, og kan skyldes liten lærertetthet i tidlig alder, de kan skyldes fysisk og psykisk helse og det kan skyldes mobbing. Derfor er det viktig å legge til rette for at vi får dyktige og ikke minst motiverte lærere, og at vi gir lærerne tid til å være lærere. Barna må bli tatt vare på for at de skal være motiverte til å fullføre skoleløpet.

Alle på banen

Han vil i neste fase ta initiativ til et oppfølgingsmøte, der flere deltar.

— Både lærerorganisasjonene, folkevalgte og øvrige myndigheter i Norden må delta videre for å koordinere det videre arbeidet for at vi i fellesskap skal nå målet med å redusere frafallet i skolen. De dette angår må på banen. Vi har så langt ikke bestemt noen tall og tidsfrister for dette arbeidet, sier Asphjell.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300