1. mars i år gikk fristen ut for å søke om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Lotteri- og stiftelsestilsynet har mottatt totalt 508 søknader. I revidert nasjonalbudsjett for 2017 foreslår regjeringen en tilleggsbevilgning på 10 millioner kroner til kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Dette vil gi en samlet bevilgning på 185,9 millioner kroner til ordningen i 2017, en økning på 122 millioner fra 2013. Søknadsbehandlingen tilsier at denne bevilgningsøkningen skal være tilstrekkelig til å innfri alle godkjente søknader om kompensasjon.

- Dette er det fjerde året Høyre og FRP sammen med KRF og Venstre sikrer full kompensasjon for idrettsanlegg, og dermed har skapt trygghet for finansieringene av anleggene. Ordningen imøtekommer et stort behov, sier stortingsrepresentantene Lill Harriet Sandaune (FrP) og Torhild Aarbergsbotten (H).

Lokale søkere

Flere idrettslag i STs nedslagsfelt har fått godkjent sine søknader og fikk utbetalt millionbeløp til sine idrettsanlegg. Meldal fotball får 2 543 476 kroner til fotballhallen, U & IL Glimt får 1 568 586 kroner til sin nye kunstgressbane på Glimt stadion, Orkdal IL og Knyken skisenter får 38 362 kroner, mens Rennebu IL får 612 261 til langrennsarenaen og skisententeret.

Totalkostnadene på alle anlegg i år er som i fjor på 1,2 milliarder kroner.

Viktig med trygghet

Aarbergsbotten mener det er viktig at det er gode rammebetingelser og trygghet for de lagene som tar på seg store anleggsinvesteringer.

- Anlegg skaper idrettsaktivitet i lokalsamfunn over hele landet. Tilgang til idrettsanlegg er også viktig for integrering og inkludering i lokalsamfunnene. Det legges ned en fantastisk innsats fra frivillige både under bygging og ikke minst ved senere drift av anleggene. Da må vi fra offentlig hold gjøre vårt for å sikre finansiering av anleggene, slik at frivilligheten kan konsentrere seg om drift og utvikling av aktivitet. Jeg er føler meg trygg på at anleggene vil bidra til økt aktivitet både på og utenfor anlegget til det beste for innbyggerne, lokalsamfunnet og idretten, avslutter Aarbergsbotten.

ola.rise@avisa-st.no

952 52 255

Glimt stadion får 1 568 586 kroner i momskompensasjon. Foto: Børge Halseth