Lillian Strand Kårøy sto lørdag for snart to uker fram i ST og fortalte at hun har vært uten telefonforbindelse og nødnett siden november i fjor. Kårøy driver Kårøyan Fjellgard i Hemne, like inntil grensa til Rindal.

Kommunikasjonsrådgiver Ellen Scheen i Telia forklarte avbruddet skyldes at stormen ødela basestasjonen på Ruten. Masta var brukket, og årsaken til at det tok så lang tid å få reparert skaden, var snøforholda og tele i bakken.

Først like før helga ble feilen utbedret. Kårøyan var igjen tilknyttet resten av verden.

Bare antydning

Men, det Kårøy opplevde var langt dårligere signal nå enn før bruddet i november.

— Jeg er ikke imponert over Telia. Muligheten for å ringe varte bare noen få timer sist fredag. Nå har vi bare antydning til dekning, altså en trekant uten streker inni på displayet på telefonen. Sammenlignet med hvordan det var før senderen ble ødelagt, så vet vi at de kan greie bedre enn dette, sier Kårøy.

Nye antenner

ST bringer denne informasjonen videre tilbake til Ellen Scheen. Hun forklarer dette nyoppståtte problemet slik:

— Det er byttet antenner på basestasjonen. Vi har lagt på 3G i tillegg til 2G og 4G, samtidig som vi fikk siten opp igjen. Men de nye antennene er litt annerledes enn de gamle og har en annen vinkel. Det gir en annen dekningsgrad. Derfor kan de kundene som hadde god dekning tidligere, dessverre oppleve dårligere dekning nå enn i fjor høst. Samtidig vil andre kunder som før ikke hadde dekning, nå oppleve at de har dekning, sier Scheen.

— Er dette noe Kårøy og eventuelt andre i samme område må leve med?

— Vi har i dag en 4G-dekning på over 98 prosent, og vi klarer dessverre ikke å oppnå dekning over hele landet. I denne konkrete saken forstår jeg godt frustrasjonen over å få dårligere dekning nå enn de hadde før, sier hun.

m-titt

— Men Telia tar likevel full pris. Kan selskapet kompensere for at kunder ikke får en fullgod vare med redusert pris?

— Det må kunden selv ta opp med kundeservice hos oss.

Telia har også søkt om å bygge en ny og lengre mast, men har fått avslag.

— Vi beklager selvfølgelig situasjonen, og har stor forståelse for at kunden opplever dette som vanskelig. Vi håper at vi på sikt vil få bedret dekningen ved at vi likevel får tillatelse til å bygge en høyere mast, sier Scheen.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300