– Nytt oppvekstsenter på Jåren risikerer å bli en salderingspost til evig tid

foto