Slår av gatelys når pengene er oppbrukt: – Uheldig for barn på skoleveien