Hun har fått nyopprettet stilling i Orkland: - Jeg vil ha mange telefoner

foto