September 2023: Dømt for ruskjøring. Januar 2024: Dømt for ruskjøring