Byggevareprisene faller: Kostet 27 kroner, nå er prisen ned i 14,90 kroner

foto