10 millioner mer enn budsjettert: - Gjør oss bedre rustet