Mistet skoleskyssen: - Denne veien er for farlig til at de kan gå eller sykle

foto